kosztorys-ofertowy.pl

Reklama

Aktualności:


Kosztorys ofertowy - jak ocenić wartość 0 zł?
INFOR.pl
Wartość 0 zł w kosztorysie ofertowym należy oceniać w konkretnych okolicznościach sprawy, mając na uwadze treść postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz charakter zamówienia. Tak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w jednym ze ...Nadleśnictwo Stary Sącz,
PortalSamorzadowy.pl
SIWZ oraz pozostałe niżej wymienione:a) Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny określonym w punkcie 12 SIWZ, wraz z ewentualnym wykazem odstępstw (ilościowych jak i nowych pozycji kosztorysowych) kosztorysu ...

i więcej »


eOstrołęka

Urzędy i instytucje publiczne pracę ochroniarzy często wyceniają na ...
eOstrołęka
Rząd pracuje nad wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia w wysokości 12 zł za godzinę od umów-zleceń. Wciąż jednak wiele urzędów i instytucji publicznych w zamówieniach publicznych pracę pracowników ochrony wycenia nawet o połowę niżej.

i więcej »


Nowiny24

Inwestycje w Nowej Dębie. 205 tys. złotych za szalety, a 25...
Nowiny24
Jak zaznacza, do umowy ryczałtowej wykonawca był zobowiązany dostarczyć kosztorys ofertowy i to on ustalał wartość poszczególnych elementów, które złożyły się na najniższą cenę całego zadania: ułożenie płyt granitowych na placach, oświetlenie, ...Czy nasze dane są bezpieczne?
Inwestycje.pl
Po tym, jak jedna z firmy wygrała przetarg i przystąpiła do prac, okazało się, że stan fundamentów obiektu i jego konstrukcja są tak złe, że wymagają niezwłocznego wzmocnienia. Przedstawiciele firmy i magistratu omówili kosztorys ofertowy na dodatkowe ...Gazeta Powiatowa

Jabłonna. Agata Lindner – Kontrola kosztów CEKS niewiele dała...
Gazeta Powiatowa
Firma Polbud, wygrywając przetarg, złożyła kosztorys ofertowy na tyle zaniżony, że nie była w stanie w trakcie realizacji umowy znaleźć podwykonawców, którzy za stawki z oferty Polbudu podjęliby się prac. Stąd też kwoty z umów z podwykonawcami po ...Onet.pl

Wieża mariacka zamknięta, co dalej?
Onet.pl
Teraz okazuje się, że kosztorys ofertowy trzykrotnie przewyższa dwuletni kosztorys inwestorski. Mamy nadzieję, że w drodze kolejnego przetargu znajdziemy wykonawcę, który będzie w stanie zrealizować pierwszy etap prac za 390 tys. zł., a potem drugi ...

i więcej »


eOstrołęka

Czerwin: Zawiadomienie posła Bodio w sprawie niegospodarności ...
eOstrołęka
Dowodami na nierzetelne wykonanie projektu ma być dokumentacja m.in. projekt (potwierdzony z oryginałem przez Urząd Marszałkowski), umowa o roboty budowlane Nr. 01/ 2010 zawarta w dniu 24.05.2010 r., kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski nr ...Gazeta Prawna

Weryfikacja cen w przetargach nie działa
Gazeta Prawna
Czy takiego inwestora jak GDDKiA nie zastanawiał fakt że Chińczycy kamień na A2 kupowali po dwa zł. spotkałem kosztorys ofertowy w którym firma aby wygrać przetarg mokry tynk m2 wyceniła na 2,50 zł,Kto sprawdza poszczególne ceny czy uprawnieni ...INFOR.pl

Uchylenie się od podpisania umowy w prawie zamówień publicznych
INFOR.pl
Stosując odpowiednio wykładnię prawa należy zastanowić się co oznacza pojęcie „uchylenie się od zawarcia umowy”. Otóż takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2001 r. (sygn. akt II CKN 440/00; OSNC 2001/12/85), w którym stwierdzono, ...


Google News

kosztorys-ofertowy.pl

Copyright © 2016. All Rights Reserved.