kosztorys-ofertowy.pl

Reklama

Aktualności:


PortalSamorzadowy.pl

Prawo zamówień publicznych. Kosztorys ofertowy nie powinien być ...
PortalSamorzadowy.pl
Zamawiający jest zobowiązany, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi opis sposobu obliczenia ceny w przypadku każdego udzielanego zamówienia i niezależnie ...Administracja i sąmorzad

Kosztorys ofertowy - jak ocenić wartość 0 zł?
Administracja i sąmorzad
Wartość 0 zł w kosztorysie ofertowym należy oceniać w konkretnych okolicznościach sprawy, mając na uwadze treść postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz charakter zamówienia. Tak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w jednym ze ...DREWNO.PL

Spotkanie w sprawie przyszłości usług leśnych
DREWNO.PL
Kosztorys ofertowy przygotowywany do przetargu będzie oparty na jednostkach naturalnych. Jak powiedziano, prace zespołu muszą być spójne z katalogami prac leśnych, które opracowywane są obecnie przez ORWLP w Bedoniu. Jak poinformowano, na ...eOstrołęka

Urzędy i instytucje publiczne pracę ochroniarzy często wyceniają na ...
eOstrołęka
Rząd pracuje nad wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia w wysokości 12 zł za godzinę od umów-zleceń. Wciąż jednak wiele urzędów i instytucji publicznych w zamówieniach publicznych pracę pracowników ochrony wycenia nawet o połowę niżej.

i więcej »


Administracja i sąmorzad

Uchylenie się od podpisania umowy w prawie zamówień publicznych
Administracja i sąmorzad
Stosując odpowiednio wykładnię prawa należy zastanowić się co oznacza pojęcie „uchylenie się od zawarcia umowy”. Otóż takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2001 r. (sygn. akt II CKN 440/00; OSNC 2001/12/85), w którym stwierdzono, ...Administracja i sąmorzad

Większy próg bagatelności w zamówieniach publicznych
Administracja i sąmorzad
Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych wpisuje się w najnowszy trend zmierzający do odformalizowania zamówień publicznych, przez co projekt wzbudza emocje, głównie za sprawą tego, że ma równie wiele zwolenników (głównie wśród ...

i więcej »

Wiadomości Google